Ring/maila oss

Jenny 0703175749   

Ulf 0722284886

Mail: info@stallbommedal.se 

 

Hitta hit

Gården ligger längs väg 210 (på vänster sida från Söderköping sett) ca 1 km från Söderköpings tätort. Se skylt 'Stall Bommedal'. Välkomna!

Adress: Drothems Prästgård 2, 614 92 Söderköping

Kör in vid infarten med den vita grinden. Kör nära så blinkar lampan och kort därefter öppnas grinden. Den stängs av sig självt.
 
Betala

Stall Bommedal AB har organisationsnummer 556818-6521

Swish: 1235145974

Banhyra betalas när man är på plats. 150kr till Swish per ekipage 

Lektioner /träningar betalas månadsvis i förskott (alla månadens lektioner) till Swish

Stallhyra betalas månadsvis i förskott 

Ev extra foder läggs på betalningen i efterskott varje månad 


Exempel 

 Senast oss tillhanda 31/1 betalar du 

foder du tagit utöver 12kg/dag och 2kg/dag i januari månad 

Stallhyran för februari 

Träningar o lektioner för februari 

Ev kurser osv som du ska vara med på i februari(BG  682-4452)

(PG  571454-8)

Vi har F-skattsedel

 


Obs! ENDAST FÖR MEDLEMSAVGIFTEN Ridklubben Bommedal Rf har egen hemsida, Swish och bg mm. 
Swish till klubben är 123-5674403
Medlemsavgift betalas till klubben varje nytt år
Liknande inlägg

Kommentera

Publiceras ej