Steffi fölade idag, på dagen. Ett ädelt sto e Cyklon blev det!