Colorado 3 år e Cabachon-Quin-Dammen-Robin Z
Går i lösdriften