Information och direktiv med anledning av Covid-19. 
Våra gästers trygghet är det viktigaste för oss och vi tar den här situationen på mycket stor allvar. Vi följer direktiven från regeringen och Folkhälsomyndigheten och håller oss uppdaterade om det rådande läget. Vi ber er därför läsa igenom detta informationsblad.
 För att motverka spridning av COVID-19 i Sverige krävs att man stannar hemma när man har symtom, att man är noga med handhygien och att vi håller avstånd till varandra.
 Folkhälsomyndighetens beslut och allmänna råd med anledning av Coronapandemin skall följas. Ingen publik är tillåten.
 Gemensamma utrymmen – I alla våra gemensamma utrymmen, Sadelkammare, stall, toalett,  har vi förstärkt rutiner för städning och med ytterligare desinfektion. Vi jobbar för att hålla städning och desinfektion på hög nivå och säkra saniteten.
 Tänk på att hålla avstånd i alla gemensamma utrymmen. Vi ber Er att respektera de regler som gäller för ridhuset och inte vistas på läktaren där det lätt blir trängsel. Vi välkomnar medföljande till ekipaget in på banan vid er ritt. Vi fikar i första hand utomhus. Flytta inte runt stolar och bord.
Tillträde till tävlingsplatsen har deltagande ryttare och en medhjälpare per häst. Young Riders ( upp till 21 år) och yngre ryttare samt pararyttare får ha två vuxna medhjälpare för en häst, därefter maximalt en medhjälpare per ytterligare hästar.
 Bangångspauser kommer att läggas in under varje höjning för att kunna begränsa ryttare/medhjälpare som är inne på banan samtidigt. Ryttare uppmanas gå banan vid närmaste bangångspaus före sin start. Tänk på att hålla avstånd i väntan på bangång.
 Parkeringsvakt kommer inte släppa in personer som inte kommer med hästekipage så kom inte i flera bilar tack. Detta för att vi ska klara av administration och kontroll av antal medhjälpare. Kom ihåg att när ni tävlat klart ber vi er att så snart som möjligt lämna området. Stanna hemma om du har symtom. Tvätta händerna ofta.  Håll minst 2 meters avstånd till andra deltagare.
Undvik köer och trängsel - HÅLL AVSTÅND!