Höstterminen 2021, v 31-51

Obs Swish Bommedal RF  123- 5674403 till lektionsavgifter o klubbavgiften

Terminsavgift 7350 kr för alla 21 ggr (400kr x 21 lektioner = 8400kr - rabatt för hel terminsbetaln  1050kr)
Det går att dela upp betalningen på 4200kr före v 31 och 4200kr före v 41. Rabatt går ej att använda vid uppdelad betalning

Obs Swish Bommedal RF 123-5674403 till lektionsavgifter o klubbavgiften


Ridutbildning på Drothems Prästgård

Lektioner och träningar - Villkor


"Exklusiv ridutbildning i små grupper med hästmaterial utöver det vanliga!"


"Som att rida på privathäst"Prova på

För att prova på vår verksamhet kan du i mån av plats i aktuell grupp boka in en enstaka lektion. Ring Ulf på 0722284886 för mer info och bokning. Vi startar upp en eller ett par nya grupper varje termin. Anmäl ert intresse om ni vill börja hos oss!


Priser och betalning 

Du tecknar terminsabonnemang och betalning sker i förskott 400kr x antalet lektioner i kommande termin 

Obs nytt Swish 123-5674403 till lektionsavgifter o klubbavgiften

Märk betalningen med din riddag och tid (och ditt namn om det ej framgår).  Info om antalet gånger nästkommande månad finns här på hemsidan och anslaget på tavlan i stallet. 

För dig som vill betala hela terminen i förskott innan första lektionen utgår en rabatt på 50kr/lektion.

OBS att vi inte har möjlighet att ni betalar per gång. Vill man ha plats i en grupp så Bokar man den platsen för hela terminen. Sedan kan man alltså välja att betala terminen direkt vid start, eller dela upp betalningarna och betala halva terminen åt gången. Man är fortfarande betalningsskyldig för hela sin bokade termin dock. Föreningen
Alla ridande hos oss behöver vara medlemmar i Bommedal Ridsportförening
Medlemsavgift till Bommedal Ridsportförening ska vara betald innan terminens första ridtillfälle! Detta för att förbundets försäkring ska gälla för er. Klubbens Swish är 123-567 44 03 medlemsavgiften är 350kr/år för junior eller 450kr/år för senior. En medlemsansökan behöver fyllas i första året du blir medlem. Görs på föreningens hemsida:

https://www.bommedalrf.se/medlemsansokan/ 


Extra ridpass 

Abonnemangselever med stor ridvana kan rida ett mer självständigt ridpass men tillsammans med oss framför allt på på veckosluten fred-sönd och det kostar 200 kr per pass. 


Privatlektioner

Vi kan ge extra enskilda träningar ffa till våra abonnemangselever. Ett intensivare alternativ om du vill träna lite extra! 800kr/pass ca 30 min effektiv tid


Förhinder 

Man kan inte rida igen missade ridpass men däremot överlåta sin plats till ryttare på samma nivå. Vill du säga upp ditt abonnemang inför nästkommande termin gör du det senast 1 månad före nuvarande termins slut, under höstterminen behöver plats alltså sägas upp senast v 47 för att inte bli betalningsskyldig för nästkommande vårtermin. På vårterminen ska uppsägning ske senast v 22 inför nästa hösttermin. 


Klubb/försäkring 

Du har genom ditt klubbmedlemsksp i Bommedal Ridsportförening en olycksfallsförsäkring. Här löser du varje år klubbmedlemskap i Bommedal RSF och klubben har medlemskap i svenska Ridsportförbundet där det finns försäkring för medlemmarna. 


Friskvårdsbidrag 

Aktiviteter hos oss berättigar till friskvårdsbidrag. Ditt kvitto gäller som underlag


(null)  

Vi är även anslutna till wellnet - utnyttja gärna ditt friskvårdsbidrag hos oss här om din arbetsgivare är ansluten.

Höstterminen 2021, v 31-51

Vårterminen 2022 är vecka 1 tom 24 
Dvs 24 tillfällen . Avgiften är 8400 kr

Obs Swish Bommedal RF  123-5674403 till lektionsavgifter o klubbavgiften

Terminsavgift 7350 kr för alla 21 ggr (400kr x 21 lektioner = 8400kr - rabatt för hel terminsbetaln  1050kr)
Det går att dela upp betalningen på 4200kr före v 31 och 4200kr före v 41. Rabatt går ej att använda vid uppdelad betalning

Obs nytt Swish 123-5674403 till lektionsavgifter o klubbavgiften


(Vårterminen 2021 Terminsavgift 9100 kr för alla 26 ggr (400kr x 26 lektioner = 10400kr - rabatt 1300kr))

Höstterminen 2021 v 31-51 
21 gånger totalt under terminen 

För ytterligare info om terminer och datum se under fliken Kalender

(null)  

Vi är anslutna till wellnet - utnyttja gärna ditt friskvårdsbidrag hos oss. 


(null) 


(null) Kontakta oss i första hand på telefon (SMS eller ring), skicka helst ej mail eller sociala kanaler tack!


Jenny Ekblad tel 0703175749 

epost   info@stallbommedal.se

Ulf Ekblad tel 0722284886

 

Adress 

Stall Bommedal AB

Drothems Prästgård 2

614 92 SÖDERKÖPING

 

Hemsida www.stallbommedal.se


/med reservation för felskrivning/